Powrót

Wyróżniki naszego silnika wnioskującego:

  • Brak sztywnych ścieżek regułowych – system jest sterowany przy pomocy statystyki obliczeniowej.
  • W świetle otrzymywanych informacji algorytm potrafi zmienić hipotezę diagnostyczną - tak jak lekarz.
  • System równocześnie oblicza prawdopodobieństwa wielu chorób.
Powrót

Tester Objawów. Opis technologii diagnostycznej

Technologią bazową jest medyczny system rekomendacyjny pozwalający na oszacowanie prawdopodobieństw jednostek chorobowych na podstawie danych o pacjencie. System został oparty o wydajne i nowoczesne rozwiązania z zakresu statystyki obliczeniowej oraz sztucznej inteligencji, które wywodzą się z przemysłowej diagnostyki lotniczej, transportowej oraz sprzętowej. Podstawowymi komponentami systemu są silnik wnioskujący oraz medyczna baza wiedzy.

Silnik wnioskujący

Fundamentem silnika wnioskującego jest zaawansowany algorytm statystyczny do diagnostyki różnicowej. Opracowane przez nas autorskie podejście gwarantuje wysoką wydajność systemu (odpowiedzi na zapytania poniżej 1 sekundy). Ścieżka diagnostyczna jest personalizowana pod kątem danych demograficznych pacjenta oraz informacji na temat objawów. Silnik wykonuje obliczenia z wykorzystaniem złożonego modelu probabilistycznego opisującego zależności pomiędzy objawami a jednostkami chorobowymi. Algorytm potrafi wyznaczać pytania, które należy zadać w oparciu o tzw. wartość informacyjną, co pozwala upodobnić wywiad do sposobu, w jaki przeprowadziłby go lekarz.

Medyczna baza wiedzy systemu tworzona jest przez zespół kilkunastu lekarzy z wykorzystaniem opracowanej przez nas metodyki (połączenie wiedzy lekarza z uczeniem maszynowym, ang. machine learning) w oparciu o uznane źródła literaturowe oraz publikacje (m.in. PubMed oraz NEJM). Baza danych zasilana jest także przez rzeczywiste dane pacjentów pochodzące z rekordów szpitali i przychodni. Dane medyczne wprowadzane są przy pomocy opracowanego we współpracy z lekarzami autorskiego narzędzia do modelowania danych o nazwie MetaBase, które umożliwia współpracę wielu lekarzy równocześnie, wzajemną komunikację między nimi oraz ułatwia weryfikację i walidację systemu.

MetaBase wspiera obsługę wiele języków i zawiera mechanizmy przyspieszające proces tłumaczenia oraz dodawania synonimów. Baza rozwijana jest równolegle w trzech wersjach językowych; angielskiej, polskiej oraz rosyjskiej. Opracowana przez nas metodyka nie wymaga intensywnego szkolenia, co pozwala w łatwy sposób rozszerzać zespół medyczny i zapraszać do współpracy nowych lekarzy. Baza poddawana jest starannej wzajemnej recenzji oraz jest na bieżąco testowana przy użyciu udokumentowanych przypadków klinicznych, jak również zautomatyzowanych testów jednostkowych weryfikujących integralność systemu. Obecnie baza zawiera ponad 500 jednostek diagnostycznych, 1200 objawów oraz ponad 400 badań laboratoryjnych.

Wyróżniki naszego silnika wnioskującego:

  • Brak sztywnych ścieżek regułowych – system jest sterowany przy pomocy statystyki obliczeniowej.
  • W świetle otrzymywanych informacji algorytm potrafi zmienić hipotezę diagnostyczną - tak jak lekarz.
  • System równocześnie oblicza prawdopodobieństwa wielu chorób.